Type 8:G bei Johann Koelhoff d.J. (Köln, Offizin 28)

Beschreibung

Bezeichnung (nach GW) Type 8:G
Größe (20 Z.) (Haebler: 86)
M-Form M38
Beschreibung vgl. Type 17:86G bei Johann Koelhoff d.Ä. (Köln, Offizin 6)
Divis
Nutzungszeit -