Type 2:65G bei Guillaume Guerson de Villelongue (Paris, Offizin )

Beschreibung

Bezeichnung (nach GW) Type 2:65G
Größe (20 Z.) 65mm
M-Form M49
Beschreibung wie Type 2:65G bei Pierre Le Dru (Paris, Offizin 40)
bzw. Type 2:65G bei Etienne Jehannot (Paris, Offizin 43)
Divis
Nutzungszeit -

Belegmaterial

Konventionell

  • BMC BMC VIII 225,Facs.32: 65G