Initiale h bei Perrin Le Masson, Boniface Jehan und Jean de Vieilleville (Lyon, Offizin 23)

Beschreibung

Bezeichnung (nach GW) Initiale h
Höhe 5/6mm
Beschreibung hs.: Lombarden
Nutzungszeit

Belegmaterial

Nicht-öffentliches Material

  • GW 5143+, 5410 (GW-Fotoslg)
  • 5143 (GW-Fotoslg)
  • 5410 (GW-Fotoslg)