Marke II bei Johann Besicken (Rom, Offizin 38)

Beschreibung

Bezeichnung (nach GW) Marke II
Beschreibung Leistenstück, darin Inschrift Mar. de Amsterdam
Nutzungszeit

Belegmaterial

Konventionell

  • Husung 99; Kristeller: IB 154