2 Treffer

Drucker Type M- / Qu-Form Größe (20 Z.) Nutzungszeit GfT
Jōsēf Ben-Ja‛aqōb Aškenāzī [Gunzenhauser] (Neapel, Offizin 14) Type 1:ca.246H quadr. ca.246mm 1488-1488
ʽAzriʼēl Ben-Jōsēf Aškenāzi Gunzenhauser (Neapel, Offizin 17*) Type 1:ca.246H quadr. ca.246mm 1491-1492