Initiale e bei Drucker des Godevaert van Boloen (GW 12573) (Collaciebroeders?) (Gouda, Offizin 4)

Beschreibung

Bezeichnung (nach GW) Initiale e
Höhe 8mm
Beschreibung desgl. wie Initiale d
Nutzungszeit

Belegmaterial

Nicht-öffentliches Material

  • GW [3875] (GW-Fotoslg)