Titelholzschnitt (?) bei Drucker des Appointement de Rome (GW 2297) (Paris, Offizin 39*)

Beschreibung

Bezeichnung (nach GW) Titelholzschnitt (?)
Beschreibung kein TitHlzs.
Nutzungszeit