Initiale a* bei Drucker des Celtis (Johann Kachelofen) (Ingolstadt, Offizin 2)

Beschreibung

Bezeichnung (nach GW) Initiale a*
Höhe 28mm
Beschreibung xylogr., kalligr. (V)
Nutzungszeit