Type (?):77R bei Christophorus de Bottis Cremonensis (Venedig, Offizin 112)

Beschreibung

Bezeichnung (nach GW) Type (?):77R
Größe (20 Z.) 77mm
Qu-Form Qu|
Schriftart Romanisch (Antiqua)
TW-ID ma11597
Beschreibung CIBN A-648 + Abb. (= GW 2801 [Benalius])
Divis
Nutzungszeit -

Literatur

  • CIBN A-648 + Abb.