Titelholzschnitt (?) bei Johann Rosembach (Barcelona, Offizin 4)

Beschreibung

Bezeichnung (nach GW) Titelholzschnitt (?)
Beschreibung Adler hält Wappenschild [Jaeger]
Nutzungszeit

Belegmaterial

Nicht-öffentliches Material

  • 2° 9748 (GW-Kopienslg)