Gabriele di Pietro und Paolo di Pietro (Brescia, Offizin 5)

1481

Typen

Type TW-ID M/Qu Nutzungszeit Beschreibung GfT
1:115R ma08349 Qu|-G 1481-1481
GfT 1915

Alternative Namen

Gabriel Petri (Hae)

Personen, die mit dieser Offizin in Verbindung stehen

Pietro, Paolo di; Pietro, Gabriele di