Matthias von Olmütz

TW-Namensansetzung

Matthias von Olmütz

Weitere Namensformen

Matthias von Olmütz; Matthias Moravus

Orte

Genua; Neapel