Marke II bei Paganinus de Paganinis (Venedig, Offizin 95)

Beschreibung

Bezeichnung (nach GW) Marke II
Beschreibung wie DrM I, aber ohne Umrandung
GW 5123 = ISTC ib01116100
Nutzungszeit

Belegmaterial

Konventionell

  • Husung in: Gtbg-Jb. 1931 S. 142 Abb. 5, Text S. 143-144
  • Gtbg-Jb. 1931 S. 142 Abb.5