Initiale f bei Hans Sporer (Erfurt, Offizin 4)

Beschreibung

Bezeichnung (nach GW) Initiale f
Höhe 30mm
Beschreibung xylogr. Buchstaben
kalligr.
Vgl. Initiale n bei Hans Sporer (Bamberg, Offizin 4)
Nutzungszeit