Titelholzschnitt (?) bei Bernardinus Benalius (Venedig, Offizin 71)

Beschreibung

Bezeichnung (nach GW) Titelholzschnitt (?)
Beschreibung keine TitHlzs
Nutzungszeit

Belegmaterial

Nicht-öffentliches Material

  • GW 11404 (GW-Fotoslg)
  • 10307 (?) (GW-Fotoslg)
  • GW 11404 (GW-Kopienslg)