Initiale a bei Hans Hoffmann (Nürnberg, Offizin 13)

Beschreibung

Bezeichnung (nach GW) Initiale a
Höhe 48mm
Beschreibung = Initiale a bei Peter Wagner (Nürnberg, Offizin 9)
Nutzungszeit
Abbildung der GfT-Tafeln vonGfT0938.1

(GfT0938.1)

Abbildung der GfT-Tafeln vonGfT0939.1

(GfT0939.1)

Belegmaterial

Online

Originale

  • Inc 1933=[k 161] (Original)