Initiale c bei Johann Weissenburger (Nürnberg, Offizin 20)

Beschreibung

Bezeichnung (nach GW) Initiale c
Höhe 208mm
Beschreibung xylogr. Buchst.
kalligr.
hs.: ist Initiale f bei Friedrich Creussner (Nürnberg, Offizin 3), dort wahrscheinlich falsch. 16. Jh.?
Nutzungszeit