Marke I bei Johannes Baptista de Sessa (Venedig, Offizin 137)

Beschreibung

Bezeichnung (nach GW) Marke I
Beschreibung siehe Marke I bei Johannes Baptista de Sessa (Venedig, Offizin 101)
Nutzungszeit

Belegmaterial

Konventionell

  • Husung 207