Titelholzschnitt (?) bei Hercules de Nanis (Bologna, Offizin 31)

Beschreibung

Bezeichnung (nach GW) Titelholzschnitt (?)
Beschreibung keine TitHlzs.
Nutzungszeit

Belegmaterial

Originale

  • Inc 2768 (H. 2) (Original)

Nicht-öffentliches Material

  • GW 8391 (GW-Fotoslg)
  • 8391 (GW-Fotoslg)
  • GW 9969 (GW-Kopienslg)