Initiale b2 bei Johann Grüninger (Straßburg, Offizin 12)

Beschreibung

Bezeichnung (nach GW) Initiale b2
Höhe 6/8mm
Beschreibung Lombarden
GfT 447 = Missale speciale 13.XI.1493 = VB 2287 = Kunstbibl. fol. Gris. 27 mtl
Nutzungszeit