Rubeus, Jacobus

TW-Namensansetzung

Rubeus, Jacobus

Weitere Namensformen

Rubeus, Jacobus; Le Rouge, Jacques; Rouge, Jacques Le; Rubeus, Iacobus; Rubeis, Jacottino de; De Rubeis, Jacottino; Rossi, Jacopo de; De Rossi, Jacopo; Rubeis, Jacotino de; Le Rouge, Jacobus; Giacomo <Rossi>; Rossi, Giacomo; Giacomo <Rossi de Rubeis>; Rossi de Rubeis, Giacomo; Rubeis, Giacomo Rossi de

Orte

Embrun; Pinerolo; Venedig