Type [alt 8]:H bei Jōsēf Ben-Ja‛aqōb Aškenāzī [Gunzenhauser] (Neapel, Offizin 14)

Beschreibung

Bezeichnung (nach GW) Type [alt 8]:H
Größe (20 Z.) (Haebler: 93/5)
TW-ID ma09262
Beschreibung nach Offenberg ist gleich Type 4:93/95H bei Jehōšūaʽ Šelōmōh Ben-Jiśrāʼēl Nātān Soncino (Neapel, Offizin 16)
Divis
Nutzungszeit -

Belegmaterial

Konventionell

  • Thes. A 90