Type 4A:88H bei ʽAzriʼēl Ben-Jōsēf Aškenāzi Gunzenhauser (Neapel, Offizin 17*)

Beschreibung

Bezeichnung (nach GW) Type 4A:88H
Größe (20 Z.) 88mm
TW-ID ma12120
Beschreibung Text-Schrift
ehemals Haebler Typ. 3 [und Neapel 14: Typ. 12: vgl. GW 8172]
Divis
Nutzungszeit -

Belegmaterial

Konventionell

  • Thes. A 67,3